top of page
Η επιτυχία δεν έρχεται μονομιάς.
Είναι μια σκάλα
που πρέπει ν' ανεβείς τα σκαλοπάτια της.

Οι Υπηρεσίες που παρέχουμε

Το πιο σημαντικό κεφάλαιο μιας επιχείρησης είναι το ΙΚΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ της!

 

Χάρη στο Ανθρώπινο Δυναμικό της, μια επιχείρηση μπορεί να ανέβει ψηλά.
Εξαιτίας αυτού μπορεί να πέσει χαμηλά.


Θα το διακινδύνευε ένας επιχειρηματίας να έχει προσωπικό που δεν είναι κατάλληλο για τη δουλειά;

 

Η Powerful Solutions είναι εξειδικευμένη στην Ανάλυση και Αξιολόγηση του Ανθρώπινου Δυναμικού, χρησιμοποιώντας ένα Διεθνές Σύστημα Αξιολόγησης, το οποίο γίνεται on-line μέσω internet.

 

Μετά από πολύχρονη εμπειρία σε εκατοντάδες αξιολογήσεις υποψηφίων, υπάρχοντος προσωπικού, αλλά και των ίδιων των επιχειρηματιών και των συνεργατών τους, η Powerful Solutions μπορεί να αξιολογήσει και το δικό σας προσωπικό ή τους υποψήφιους με επιτυχία.

Μια ποικιλία υποστηρικτικών υπηρεσιών στα Ελληνικά και τα Αγγλικά όπως:

Συγγραφικές υπηρεσίες:

- Συγγραφή άρθρων για blogs

- Δημιουργία μοναδικών, μοντέρνων e-books

- Συλλογή των άρθρων από το δικό σας blog και μετατροπή τους σε e-book

- Μετατροπή e-books σε audio books

- Μεταφράσεις κειμένων από αγγλικά σε ελληνικά και αντιστρόφως

Δημιουργία προωθητικών οπτικών μέσων:

- Μοντέρνα Posts με εικόνες ή πολύ μικρής διάρκειας video για τα social media.

- Video μεγαλύτερης διάρκειας για την προώθηση της επιχείρησης ή των προϊόντων της.

- Μετατροπή άρθρων ή κειμένων σας σε video, με εμφάνιση του κειμένου.

Πατήστε εδώ για να δείτε περισσότερα.

Το Branding είναι απαραίτητο για μια επιχείρηση ώστε να μπορέσει να ξεχωρίσει ανάμεσα στο πλήθος.

Στον τομέα του Branding μπορούμε να βοηθήσουμε την επιχείρησή σας στα εξής:

- Ερευνα και εύρεση domain name, που να ταιριάζει στο στυλ και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρησή σας

- Δημιουργία εντυπωσιακού logo (λογότυπου) με βάση το όνομα και το σλόγκαν της επιχείρησής σας.

Πατήστε εδώ για να δείτε περισσότερα.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ θα σήμαινε με απλά λόγια:


Να καταφέρνεις διαρκώς να παράγεις το καλύτερο αποτέλεσμα (π.χ. προϊόν ή υπηρεσία), καταβάλλοντας τη λιγότερη προσπάθεια, για κάθε μια θέση στην επιχείρηση.

 

Αυτό θα το καταφέρει κάποιος έχοντας καθορίσει:


α) τις σωστές ενέργειες με τη σωστή σειρά για να επιτευχθεί ευκολότερα το αποτέλεσμα

β) την τεχνογνωσία για το πώς θα παραχθεί
γ) τον έγκαιρο προγραμματισμό για την απόκτηση των μέσων που χρειάζονται για την υλοποίηση
δ) την ανάθεση του πόστου σε κάποιο άτομο (κάποιος μπορεί να έχει παραπάνω από ένα πόστο)
ε) την πραγματοποίησή του ώστε να παραχθεί το αποτέλεσμα (προϊόν / υπηρεσία)

 

Ολα αυτά καθορίζονται από τη σωστή διάταξη ενός Οργανογράμματος, που έχει ως σκοπό
να βάλει αυτά τα βήματα σε λειτουργία, ώστε να επιτυχθεί ευκολότερα το επιθυμητό αποτέλεσμα.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ θα σήμαινε να βάλεις όλα τα παραπάνω σ' εφαρμογή με ΕΠΙΤΥΧΙΑ, ώστε να καταφέρεις να έχεις ευχαριστημένους πελάτες, ευχαριστημένο προσωπικό και μια κερδοφόρα επιχείρηση που διαρκώς επεκτείνεται!

Το Οργανόγραμμα των 7 Κλάδων

που χρησιμοποιεί η Powerful Solutions, ως Πιστοποιημένη Σύμβουλος

του Διεθνούς Συστήματος Διοίκησης "Hubbard    Management System",

αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο για την ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ και ΔΙΟΙΚΗΣΗ οποιασδήποτε επιχείρησης, οποιουδήποτε μεγέθους.

Γίνεται Ανάλυση όλων των τομέων της επιχείρησης με τη χρήση αναλυτικού ερωτηματολογίου και εντοπίζονται τα θέματα προς επίλυση.


Προτείνεται σχετικό πρόγραμμα για την επίλυσή τους.

 

Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της επιχείρησης ο επιχειρηματίας θα γνωρίζει αναλυτικά τα προβλήματα ή τα μειονεκτήματα της επιχείρησής του, ακόμα και κάποια που ίσως και να μη φαντάζεται. 
Ετσι θα μπορέσει να τα αντιμετωπίσει πιο εύκολα.

 

Με το πρόγραμμα επίλυσής τους θα έχει έναν οδηγό που θα τον βοηθήσει να βάλει σε σειρά και σε τάξη τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να τα χειριστεί καλύτερα.

Καθορίζονται τα ελάχιστα ποσά που απαιτούνται για την κάλυψη του κάθε τομέα της επιχείρησης ώστε να παραμένει λειτουργική.

 

Προσδιορίζονται όλες οι πηγές εσόδων και επανεξετάζεται η κερδοφορία τους.

 

Καθορίζεται το πλάνο εισπράξεων και πληρωμών με βάση συγκεκριμένους κανόνες, τους οποίους θα μάθει ο επιχειρηματίας.

 

Με τον Οικονομικό Προγραμματισμό ο επιχειρηματίας θα γνωρίζει τι ποσά χρειάζεται να ξοδέψει για να κρατήσει βιώσιμο κάθε τομέα της επιχείρησής του.

 

Το πλάνο εισπράξεων και πληρωμών θα τον βοηθήσει να καλύψει καλύτερα και πιο οργανωμένα τις υποχρεώσεις του και να μπορέσει να κατανείμει σωστά τα έσοδα στις διάφορες ανάγκες της επιχείρησης.

Γίνεται προσδιορισμός ή επαναπροσδιορισμός του Στόχου, τον οποίο θέλει να πετύχει ο επιχειρηματίας.

Καθορίζονται όλοι οι παράγοντες και οι πόροι που θα τον βοηθήσουν βήμα βήμα να πετύχει το Στόχο του.

 

Καταρτίζεται Αναλυτικό, Ολοκληρωμένο Πλάνο επίτευξης του Στόχου.
 
Κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης Πλάνου για την Επίτευξη του Στόχου του, ο επιχειρηματίας θα μάθει πολλά ακόμα δεδομένα που θα τον βοηθήσουν να διαμορφώσει ένα λεπτομερές πλάνο, με το οποίο θα συνδυάσει και θα κατευθύνει τις ενέργειες και τους πόρους του με τον βέλτιστο τρόπο.


Έτσι θα μπορέσει να πετύχει το στόχο του με λιγότερη προσπάθεια, πιο οργανωμένα και πιο γρήγορα.

 

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται ένα αποτελεσματικό εργαλείο του Hubbard    Management  System.

Αυτο το διάστημα κάθε επιχείρηση χρειάζεται ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ προκειμένου να καταφέρει να επιβιώσει σε μια ασταθή οικονομία, όπως είναι η Ελληνική.

 

Η Powerful Solutions, με βάση το αντικείμενο εργασιών της κάθε επιχείρησης, μπορεί να προτείνει συγκεκριμένους τρόπους προώθησης των προϊόντων ή των υπηρεσιών της.

 

Παράλληλα αναλαμβάνει διαφημιστικές ενέργειες σε Facebook και Google, με στόχο την αύξηση των νέων πελατών και των πωλήσεων της επιχείρησης.

 

Για να αυξηθεί το εισόδημα μιας επιχείρησης χρειάζεται να γίνει μια σειρά από ενέργειες σε διάφορους τομείς της επιχείρησης, οι οποίοι επηρεάζουν την αύξηση του εισοδήματος.

 

Η Powerful Solutions, εφαρμόζει την καθορισμένη λίστα ενεργειών του Διεθνούς Συστήματος Διοίκησης “Hubbard Management System”, λειτουργώντας σε δύο επίπεδα:


α) εκπαιδεύει τον επιχειρηματία και το προσωπικό στους παράγοντες που παίζουν ρόλο όσον αφορά στην αύξηση του εισοδήματος.


β) τους βάζει να εφαρμόσουν αυτά τα δεδομένα επί τόπου στους τομείς της επιχείρησης που σχετίζονται με αυτό το θέμα.

 

Δωρεάν Υπηρεσίες της Powerful Solutions

Κάποτε είχες όνειρα.

Μπορεί να έχεις ακόμα.

 

Ηθελες να τα πραγματοποιήσεις.

Μπορεί να εξακολουθείς να θέλεις να το κάνεις.

Αλλά υπάρχουν πράγματα στη ζωή που μπορεί να σου δημιουργούν εμπόδια και να το κάνουν πιο δύσκολο.

 

Ανεξαρτήτως της θέσης σου, αξίζεις να έχεις μια καλύτερη ευκαιρία.

Αξίζεις να γνωρίζεις πώς να πετύχεις τα όνειρά σου και να έχεις μια πιο όμορφη ζωή.

 

Η Powerful Solutions μπορεί να σου παρέχει προσωπική συμβούλευση / coaching ανάλογα με το τι χρειάζεσαι εσύ προσωπικά ο ίδιος να βελτιώσεις ή να χειριστείς, είτε στη δουλειά σου είτε στην προσωπική σου ζωή.

 

Μετά από προσωπική συνέντευξη μαζί σου, θα δημιουργηθεί το δικό σου προσωπικό πρόγραμμα, που θα σε βοηθήσει να αποκτήσεις τις γνώσεις που χρειάζονται για να χειριστείς καλύτερα την κατάσταση και να πετύχεις πιο εύκολα τους στόχους και τα όνειρά σου.

 

ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΣΕΝΑ!

Get In Touch

and Get

Success

bottom of page