top of page

ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ και ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

H Powerful Solutions χρησιμοποιεί τα παρακάτω on-line τεστ αξιολόγησης υποψηφίων και προσωπικού.

Τεστ Ανάλυσης Προσωπικότητας

Το τεστ ανάλυσης προσωπικότητας αποτελείται από 200 ερωτήσεις. 

Παρουσιάζει 10 χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο ο υποψήφιος ή ο εργαζόμενος θα μπορούσε να αντεπεξέλθει στη ζητούμενη θέση εργασίας.

Tα χαρακτηριστικά αυτά είναι:

  • ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ: μετράει το επίπεδο συγκέντρωσης, τα πρότυπα, την αίσθηση τάξης, τον προγραμματισμό και την οργάνωση καθώς και την επιμονή σε μια δεδομένη πορεία.

  • ΕΥΤΥΧΙΑ: μετράει το επίπεδο ενθουσιασμού, ευθυμίας και ικανοποίησης για την επίτευξη των στόχων ή την έλλειψη αυτών των χαρακτηριστικών.

  • ΑΥΤΟΚΥΡΙΑΡΧΙΑ: μετράει την ηρεμία, τη γαλήνη, τον αυτοέλεγχο, την υπομονή και την ικανότητα για χαλάρωση έναντι της νευρικότητας και οξυθυμίας.

  • ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ: μετράει τη συνέπεια, την προβλεψιμότητα και την καθαρότητα παρατήρησης.

  • ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: μετράει το επίπεδο ενέργειας, το δυναμισμό, την πρωτοβουλία, τη ζωντάνια και το σφρίγος.

  • ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: μετράει την αποφασιστικότητα, δυναμικότητα, πεποίθηση, θεληματικότητα, μαχητικότητα και το σθένος.

  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ: μετράει την υπεύθυνη πρωτοβουλία, την ευσυνειδησία, την αντικειμενικότητα και την ικανότητα αμεροληψίας.

  • ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ: μετράει την εποικοδομητική κριτική, τη συμφωνία, την εντιμότητα και τη λογική συλλογιστική.

  • ΣΤΟΡΓΗ: μετράει τη φιλικότητα, τη σύμπνοια, την ευγένεια, την εμπιστοσύνη, την πίστη σε άλλους και τη συμπάθεια στους άλλους.

  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: μετράει την ποιότητα επικοινωνίας, την εγκαρδιότητα καθώς και το πόσο ζωντανή και παραστατική είναι η επικοινωνία κάποιου. 

Τεστ Ευφυίας - IQ test

Το τεστ ευφυΐας έχει σχεδιαστεί για να μετράει την ικανότητα του υποψήφιου ή του εργαζόμενου να λύνει προβλήματα. Σχεδόν κάθε θέση εργασίας απαιτεί το άτομο να μπορεί να επιλύει προβλήματα μέχρι ένα ορισμένο βαθμό. Από τη στιγμή που είναι σαφείς οι απαιτήσεις μιας θέσης εργασίας, το τεστ ευφυΐας σας βοηθά να εντοπίσετε το κατάλληλο άτομο.
 

Δείκτης Ηγεσίας

Τεστ Επιδεξιοτητας

Το τεστ αυτό είναι πολύ σημαντικό για την προαγωγή προσωπικού σε υψηλές θέσεις ή για την πρόσληψη υποψηφίων για ανώτερες θέσεις. Αναλύει γρήγορα τη δυνατότητα του ατόμου να ηγείται άλλων και επίσης τονίζει τα σημεία στα οποία μπορεί να βελτιωθεί το άτομο. Εξετάζει πόσο καλά εντοπίζει την πραγματική αιτία ενός προβλήματος και συνεπώς πόσο εύκολα ή εύστοχα το χειρίζεται.
 

Ανάλυση Πωλήσεων

Το τεστ επιδεξιότητας σας εξοικονομεί χρόνο και χρήματα όταν εφαρμόζεται στη διαδικασία πρόσληψης καθώς και στο υφιστάμενο προσωπικό. Ο στόχος του είναι να ανακαλύψει το επίπεδο επακριβούς αντίληψης (αποτύπωσης) του ατόμου. Αποτύπωση σημαίνει ικανότητα παρατήρησης και ακριβούς αντίληψης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν προσλαμβάνετε στελέχη τα οποία θα πρέπει να φροντίζουν να εκτελούνται οι οδηγίες της διοίκησης επακριβώς. Το τεστ αυτό δείχνει επίσης αν το άτομο είναι επιρρεπές σε ατυχήματα ή όχι, ένας παράγοντας που είναι καθοριστικός, ιδιαίτερα αν η θέση εργασίας απαιτεί το χειρισμό ακριβού μηχανικού εξοπλισμού.
 

Εντοπίζει με ακρίβεια τα δυνατά και αδύνατα σημεία ενός πωλητή και επισημαίνει παράλληλα τους συγκεκριμένους τομείς που χρειάζονται βελτίωση. Αναλύει 12 περιοχές της πώλησης όπως για παράδειγμα την εξυπηρέτηση πελατών, τη γνώση του προϊόντος κτλ. Είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για τον εντοπισμό των σημείων που χρειάζονται πραγματική βελτίωση για κάθε πωλητή ξεχωριστά, όσον αφορά εσωτερικούς πωλητές ή δείχνει τα δυνατά/αδύνατα σημεία των υποψήφιων πωλητών.

Ελεγχος Απόδοσης (Συνέντευξη)

H καλύτερη πρόβλεψη για τα μελλοντικά αποτελέσματα ενός υποψηφίου, είναι η εξέταση των προηγούμενων αποτελεσμάτων του. Αυτό ακριβώς κάνει ο Έλεγχος Απόδοσης. Ο Έλεγχος Απόδοσης εξετάζει λεπτομέρειες της απόδοσης του ατόμου από όλες τις απόψεις, δίνει μία ακριβή σύνοψη της παραγωγικότητάς του και εξηγεί πώς μπορεί να επαληθευθεί αυτή, αν χρειαστεί. Είναι συνέντευξη που διεξάγεται μέσω Internet και δεν έχει χρονικό περιορισμό. Ο υποψήφιος καλείται να περιγράψει με δικά του λόγια την παραγωγή του και επιπλέον έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει γραφήματα που απεικονίζουν το ύψος της παραγωγής του και να δώσει όποια άλλα στοιχεία θεωρεί απαραίτητα για να δείξει την απόδοσή του.

bottom of page